LEGEA nr. 50/1991_Actualizata 2014_Partea a VI-a

LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2014, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii CAPITOLUL II: Concesionarea terenurilor pentru constructii Articolul 13 (1)Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate [...]

By | June 20th, 2014|LEGISLATIE|0 Comments

LEGEA nr. 50/1991_Actualizata 2014_Partea a V-a

LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2014, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Articolul 8 (1)Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partiala sau totala, a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora, inchiderea de cariere si exploatari de suprafata si subterane, precum si a oricaror amenajari se fac [...]

By | June 19th, 2014|LEGISLATIE|0 Comments