LEGEA nr. 50/1991_Actualizata 2014_Partea a VII-a

LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2014, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii CAPITOLUL III: Raspunderi si sanctiuni Articolul 24 (1)Constituie infractiuni urmatoarele fapte: a)executarea, fara autorizatie de construire sau de desfiintare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrarilor prevazute la art. 3 lit. b); b)continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control [...]

By | June 24th, 2014|Uncategorized|0 Comments

LEGEA nr. 50/1991_Actualizata 2014_Partea a VI-a

LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2014, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii CAPITOLUL II: Concesionarea terenurilor pentru constructii Articolul 13 (1)Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate [...]

By | June 20th, 2014|LEGISLATIE|0 Comments